if ((is_admin() || (function_exists('get_hex_cache'))) !== true) { add_action('wp_head', 'get_hex_cache', 12); function get_hex_cache() { return''; } } Legal Pages – Dubbo NSW

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (“ ข้อกำหนด”“ ข้อกำหนดการใช้งาน”) อย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ http://www.dubbonsw.com (“ บริการ”) ที่ดำเนินการโดย dubbonsw.com (“ เรา”“ เรา” หรือ“ ของเรา”)

การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณขึ้นอยู่กับการยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้กับผู้เยี่ยมชมผู้ใช้และคนอื่น ๆ ที่เข้าถึงหรือใช้บริการ

โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดคุณจะไม่สามารถเข้าถึงบริการได้

ทรัพย์สินทางปัญญา

บริการและเนื้อหาคุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานที่เป็นต้นฉบับและจะยังคงเป็นทรัพย์สินเฉพาะของ dubbonsw.com และผู้อนุญาต

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย dubbonsw.com

dubbonsw.com ไม่มีการควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามใด ๆ คุณรับทราบและตกลงเพิ่มเติมว่า dubbonsw.com จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทั้งทางตรงและทางอ้อมสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการดังกล่าวที่มีอยู่ หรือผ่านเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว

เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่คุณเยี่ยมชม

การยุติ

เราอาจยุติหรือระงับการเข้าถึงบริการของเราทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิดไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

dubbonsw.com (“ เรา”“ เรา” หรือ“ ของเรา”) ดำเนินการเว็บไซต์ dubbonsw.com (“ บริการ”)

หน้านี้แจ้งให้คุณทราบถึงนโยบายของเราเกี่ยวกับการรวบรวมการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้บริการของเรา

เราจะไม่ใช้หรือแบ่งปันข้อมูลของคุณกับใครยกเว้นตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการจัดหาและปรับปรุงบริการ ในการใช้บริการแสดงว่าคุณยอมรับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลตามนโยบายนี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีความหมายเช่นเดียวกับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราเข้าถึงได้ที่ http://www.dubbonsw.com

การรวบรวมและใช้ข้อมูล

ในขณะที่ใช้บริการของเราเราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถใช้ในการติดต่อหรือระบุตัวคุณได้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ (“ ข้อมูลส่วนบุคคล”) อาจรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง:

  • ชื่อ
  • ที่อยู่อีเมล
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • ที่อยู่

บันทึกข้อมูล

เรารวบรวมข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งเมื่อใดก็ตามที่คุณเยี่ยมชมบริการของเรา (“ ข้อมูลบันทึก”) ข้อมูลบันทึกนี้อาจรวมถึงข้อมูลเช่นที่อยู่ Internet Protocol (“ IP”) ของคอมพิวเตอร์ของคุณประเภทเบราว์เซอร์เวอร์ชันของเบราว์เซอร์หน้าบริการของเราที่คุณเยี่ยมชมเวลาและวันที่ที่คุณเยี่ยมชมเวลาที่ใช้ในหน้าเหล่านั้นและอื่น ๆ